I 2015 blei ferdigbehandla pasientar frå Klepp liggande 12 døgn ekstra på sjukehuset. Tre år seinare var talet 204

I løpet av tre år blei talet på utskrivingsklare pasientar frå Klepp som blei liggjande på sjukehuset, 17. dobla. Pasientane blir liggjande på sjukehuset sidan kommunen ikkje kan ta imot dei.