I år kan det bli produsert for lite norsk kjøt: Tonje (33) er svinebonde og gler seg over at norsk mat er i vinden

Korona har snudd trendbiletet på hovudet. Nå ligg det an til å bli underproduksjon av både svine- og storfekjøt i Noreg.