(Nationen): For mange blir det ikke ordentlig jul før treet er på plass, ferdig pyntet med julegaver under. Men i år må du regne med å betale litt ekstra for julehyggen.

Juletreprodusentene har nemlig økte utgifter, samtidig som utsalget synker, opplyser Mikal Hetland i Norsk juletreservice, som selger juletrær til grossister, kjeder, torghandlere og eksport.

7 prosent økning

Han viser til saker i Danmark de siste dagene, hvor treprodusenter forteller om kraftig økte utgifter.

– Grunnen til prisøkning i Danmark er hovedsakelig innsatsfaktorer som har økt i pris, men også at utbudet av juletre i Danmark minker. Det er samme situasjon i Norge, forteller han.

Han sier at de regner med en prisøkning på cirka 7 prosent fra produsentene ut til grossister. Han kan derimot ikke si noe om hva prisen til slutt vil ende på i butikk eller på torget.

Også Norsk Juletre, en landsdekkende organisasjon for produsenter av juletrær, forteller at prisene er ventet å øke.

– Vi i Norsk Juletre har ingen prisstatistikk, men vi snakker med våre medlemmer. Tilbakemeldinger fra torgselgere er at de har fått økte utgifter på kjøp at trær på engrosmarkedet på cirka 7–8 prosent, noe som gjør at de også må øke sine priser. De har også, som de fleste andre, sett at det er en stor generell kostnadsøkning innen transport, lønninger, plassleie, strøm og annet som går opp i pris, sier daglig leder Heidi Amundsen.

Frykter ikke mindre salg

Hun sier prisene varier ut fra treslag, kvalitet og størrelse.

– Vanlig gran er noe billigere enn de ulike edelgrantypene.

Høye priser på mat, energi og andre varer har gjort at mange strammer inn på forbruket.

Likevel frykter ikke næringen at folk dropper å kjøpe tre i år.

– Vi har sett med to år i pandemien at juletresalget har økt, og selvhogst der familier er ute og finner sitt eget tre, har økt mest. Det er behov for hygge og glede rundt seg når alt er vanskelig. I år er juletreet 200 år i Norge, og i historien har vi tidligere sett hvor viktig symbolet juletre er. Men uten at jeg har noe belegg for dette, så kan det jo hende at folk kjøper et noe mindre tre i år – som reduserer prisen.

I fjor meldte de som selger plastjuletre om økt salg. Flere av aktørene kunne melde om salgsvekst på opptil 50 prosent.

Stor import fra Danmark

Hetland i Norsk juletreservice håper folk velger det tradisjonelle treet.

– Vi frykter ikke at folk kutter ut juletre, det er det altfor mange gode tilbud i markedet på også i år. Men kanskje vi kan håpe på litt mer miljøbevisste kunder som kutter ut dyre plastkonstruksjoner fra Kina, sier han.

Men det er ikke bare norske priser som påvirker hva du må betale for treet. Nevnte Danmark har også påvirking. Det er nemlig ingen land vi importerer så mye juletrær fra som landet i sør.

Vi importerte i fjor over 200.000 trær fra Danmark. Juletreprodusent Gudmund Hansen sier til TV2 Fyn at han har økt prisen på sine trær med en euro, eller rundt 10 norske kroner. Hansen produserer totalt rundt 100.000 juletrær.