I år skal mangel på arbeidskraft reknast som avlingsskade

Styresmaktene fryktar at grøntbøndene skal så mindre i år på grunn av usikkerheit rundt arbeidskrafta som skal hausta – og set inn tiltak. På Jæren går såinga for fullt.