I Hå er det bare overnattingsstader som kan selja brennevin: – Gammaldags og fullstendig bak mål, meiner pubeigar

Rådmannen i Hå vil ikkje endra regelen om at bare overnattingsplassar kan tilby kundane sine brennevin. Det blir heller ikkje opna for nettsal eller heimlevering av alkohol.