Mandag kveld blir det en ny sjanse for å se den gigantiske transporten, når transformator nummer fire av fem skal transporteres fra spesialskipet «Elektron II» i Risavika til anleggsområdet for Statnetts nye stortrafo på Fagrafjell i Time.

Totalt, med alle trekkvogner, henger og transformatoren, veier transporten ca 420 tonn, selve transformatoren som skal på plass på Fagrafjell veier 223 tonn. Transporten har til sammen 96 hjul og en lengde på 72 meter når alle trekkvognene er med og trekker lasset. Det er kun den siste etappen inn mot transformatorstasjonen at alle trekkvognene er med, da er det to trekkvogner foran og en bak.

Transporten går sakte, ca 20-30 km i timen, og på grunn av det kan de ikke kjøre før kl. 2100 om kvelden, slik at trafikken forstyrres minst mulig. Biler slippes forbi med jevne mellomrom og utrykningskjøretøy slippes forbi umiddelbart.

I prosjektet Lyse-Fagrafjell bygges ny sentralnettledning fra Lyse i Forsand, via Seldalsheia i Sandnes til Fagrafjell på grensen mellom Sandnes og Time. Bakgrunn for prosjektet er å sikre nok strøm inn til regionen og til befolkningen i Sør-Rogaland og legge til rette for videre vekst. De to sentralnettledningene som forsyner regionen i dag er ikke nok til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen.