I et leserbrev 6. juli uttrykker Mari Vorset fra Klepp SV dyp bekymring for at en bestemt ideologi skal plasseres ved siden av nytt rådhus i Klepp.

Les også

Fremover vil tankegangen om kirke og rådhus side om side, virke helt fjern

Hva er det hun er så redd for?

  • Er det at trenden med en tilsynelatende avkristning av landet vårt skal snues?
  • At den «skadelige» kristne forkynningen i form av en kirke plasseres midt i et sentrum der mange ferdes hver dag?

Rent praktisk er nok tomten valgt for å spare penger. Billigere med en tomt enn to. Der har kommunestyret tenkt økonomisk.

Mari Vorset er opptatt av ideologi: Prideflagget vaier nå snart på bygninger over hele Norge, offentlige som private. Pridemarsjer arrangeres i mange byer. Det har jeg ingen problemer med. Men Pride representerer vel òg en ideologi som handler om verdier.

Verden går framover til det bedre: I dag er noen prester positive til likekjønnet vigsel, men fremdeles mange prester som mener ekteskapet kun skal være mellom mann og kvinne. Det må vel og kunne respekteres.

Vorset er også bekymret over problemene med å få bygd en moske i Klepp. Der skal jeg være ærlig og helt klar: En ideologi og religion som står bak kvinneundertrykking, undertrykking av homofile og lesbiske, hvor omskjæring av jenter forekommer, der æresdrap skjer, bør ha minst mulig innflytelse i Norge.

Kirken er religion, kultur og har en tusenårig tradisjon i Norge. Kirken er stedet som samler både troende og «hedninger» når store tragedier skjer. Mange blir fremdeles døpt, konfirmert, gifter seg og blir begravd i kirken. Lar vi dette forvitre i en misforstått toleranse for andres livssyn, kan det få uante konsekvenser for oss.

Hvorfor skal det gode budskap være gjemt? Vi får la oss inspirere av Prides frimodighet og arrangere et årlig gledesmarsj for Jesus.

Les også

Et bygg for alle?