Leserne kunne dermed tro at idrettslaget har kommet med forslag eller innspill til plassering av skolen på Vigrestad. Det er helt feil. Idrettslaget har ikke og vil heller ikke delta i debatten om plassering av skolen. Dette er noe innbyggerne kan debattere og kommunen bestemme, men ikke noe som idrettslaget tar stilling til.

Les også

Å flytte skolen vil resultere i en døende bygdIdrettslaget har ca 1.300 medlemmer og det er sansynligvis ulike meninger blant medlemmene om plassering av ny skole. Enkeltpersoner kan derfor trolig ta egne initiativ til å fremme det ene eller det andre synet på plasseringen, enten i offentligheten eller direkte overfor politikerne, men de representerer altså ikke idrettslaget når de fremmer slike syn.

Det er en kjent sak at idrettslaget ønsker å bygge en ny flerbrukshall, og vi har sagt til kommunen at dersom kommunen vedtar å bygge en skole på tomten ved siden av idrettsanlegget, så ser vi positivt på å diskutere løsninger for å bygge og drifte slik flerbrukshall. Men vi har også vedtatt at vi ikke skal ta stilling til hvordan kommunen ønsker å ha skolestrukturen på Vigrestad, dette er noe vi som idrettlag ikke skal ha en mening om. Det er ikke opp til oss å bestemme skolestrukturen, det kan være kontroversielt i nærmiljøet og skape uenigheter og konflikter der hvor vi ønsker å være samlende og upartiske. Vi ønsker å fremme idrett og aktivitet for alle, slik vi har gjort i mer enn 100 år.