Ser at rådmannen i Hå vil leggje ned legevakta i Hå, å flytte den til Kåsen i lag med Time og Klepp.

Me har hatt legevakta på Bekkeheien i fleire år, og den har fungert veldig bra i desse åra.

Når Hå fekk legevakta til Bekkeheien, fekk Time og Klepp tilbod om å vera med, men takka nei. Dei ville heller til Sandnes, så det er ingen grunn til at Hå skal høyre på dei nå.

Det er ikkje langt til Kåsen, seier rådmannen, men eg trudde det var omtrent like langt frå Kåsen til Bekkeheien.

Nei, nå får me sjå kva den enkelte politikar vil stemma når dette skal opp til røysting.

Me i Hå er så fornøgde med legevakta på Bekkeheien.

Ikkje rør den.