India Tandoori på Bryne innfører minimumsgrense på 1 meter mellom gjestar. Lucky Bowl stengjer heilt

Den indiske restauranten på Bryne står klar for å møta nye koronakrav frå Helsedirektoratet.