Beste året i historia

Av

I fjor omsette Teo teknikk for dryge åtte millionar kroner. I desse dagar passerer firmaet det same talet.