Jærbladet skrev tirsdag om trafikkaos gjennom dagen ved omkjøringsveien på Kåsen.

Bakgrunnen er veiarbeidet i forbindelse med den nye undergang som bygges.

Onsdag ser det ut til at de fleste trafikanter har valgt et annet alternativ enn ruta gjennom Kåsen. Det var i hvert fall svært få biler på ved fylkesveien. Til og med ved omkjøringsveien var det knapt med biler.