Ingen meldingar om smittebrot

– Inntrykket vårt er at det ser rimeleg greitt ut i utelivsbransjen på Jæren, seier Sverre Skårland, seksjonsleiar skjenkekontroll i Rogaland brann og redning.