Ingen videre spredning av korona på Bryneheimen. Slik var timene etter den ansatte fikk bekreftet smitten

Det ble noen hektiske timer på Bryneheimen da de skulle oppspore hvem den smittede hadde vært i nærkontakt med.