– Eg er glad for at det blir eit skifte, og ein ny kurs for landet. Og så er eg glad for at me nådde målet me hadde sett oss om eit direktemandat frå Rogaland, seier Fiskaa.

Då ho snakka med Jærbladet like etter klokka 21 valkvelden, med optimistiske prognosar, våga Bryne-kvinna enno ikkje heilt å sleppa jubelen laus.

– Eg haldt tilbake heilt til midnatt. Først då torde eg å feira på skikkeleg, seier Fiskaa til Jærbladet ved lunsjtider tysdag.

Veljarane har bestemt at SV sin førstekandidat i Rogaland skal få fire år på Stortinget. Ho blir ein av 13 stortingsrepresentantar for SV, som dermed fekk inn to fleire enn ved sist val.

Før 21-prognosen vart presentert på storskjerm på Spor 5 i Stavanger, takka Ingrid Fiskaa Solfrid Lerbrekk for innsatsen ho har lagt ned på Stortinget dei siste fire åra. Nå håper Fiskaa å ha gjort nok til å ha sikra eit direktemandat.

– Dei berre tøffar seg

– Kva komité ønskjer du deg til når du no skal bli stortingsrepresentant?

– Eg er oppteken av veldig mange ting og det er mykje eg kunne tenkt meg å jobba med, seier Fiskaa, som nemner energi- og miljø, næring og undervisning som tre komitear som umiddelbart høyrest spennande ut.

– Me får sjå korleis kabalane blir. No skal me først i regjeringsforhandlingar, og så får me sjå kva utfallet der blir, og så blir dei andre kabalane lagt etter kvart, seier Fiskaa.

– Så du trur at Sp vil gå inn i regjering med dykk, sjølv om dei enno seier at dei vil i regjering berre med Ap?

– Å ja då, dei berre tøffar seg, seier Fiskaa med eit stort smil.

– SV er klar til å ta på seg regjeringsansvar, men det avheng av at me får skikkeleg gjennomslag, mellom anna for miljøpolitikk og distriktspolitikk, legg ho til.

SV har bestemt at eit eventuelt forhandlingsresultat om eit regjeringssamarbeid skal ut på uravrøysting blant alle medlemmane, med fire dagars frist.

– Då kan me ikkje senda ut noko som ikkje er bra, slår Fiskaa fast.

Tilbake til jobben ein halv månad

I valkampen har ho vore frikjøpt frå til lektorstillinga ved Sandnes vidaregåande skule, der ho altså ikkje har vore på jobb sidan før sommaren. Onsdag skal ho tilbake, men berre for ei kort stund.

1. oktober blir Stortinget arbeidsplassen hennar, og ho går over til å bli Oslo-pendlar.

– Det blir ein ny kvardag, men det har eg innstilt meg på, seier Fiskaa.

– Held du fram som representant i Time kommunestyre?

– Eg håpar det, at det skal kunna gå an å kombinera. Eg skal i alle fall prøva, seier Fiskaa.

Sterkt resultat på heimebane

Ho gler seg også over tala frå heimkommunen Time, der 587 veljarar (5,6 prosent) har stemt på SV. Det er opp 1,8 prosentpoeng frå stortingsvalet i 2017. I Rogaland stemte 12.409 veljarar (4,9 prosent på SV) – 1,0 prosentpoeng opp frå sist stortingsval.

– Eg tek det som eit signal på at folk har lagt merke også til den jobben me har gjort lokalt, seier Fiskaa.

Den såkalla Kalberg-saka er blant dei der Fiskaa har markert seg, og det er spørsmål ho lovar at ho personleg og SV vil forfølgja vidare på sentralt hald, både på Stortinget og i regjeringsforhandlingar.

– Sp har definitivt vore ein alliert lokalt i kampen mot å leggja datasenter på matjord. Det blir spennande å sjå om me også sentralt kan få dei med på saker som er viktige i denne saka, som sterkare styring i energipolitikken, sterkare vern av matjorda og sterkare vern av naturverdiar – slik at me sikrar at krafta vår går til høgproduktiv industri og ikkje til store, uproduktive datahallar på matjord, seier Fiskaa.