Ingvar Sikveland slutter som daglig leder i Team Bygg etter ti år

47-åringen har takket ja til samme stilling i selskapet Hafrsby AS i Stavanger.