Innfører bålforbud fra og med torsdag

Tørre skoger og virusutbrudd er grunnene til at det generelle bålforbudet kommer ekstra tidlig.

DEL

Bålforbudet betyr at det ikke er tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Lyng- og bråtebrenning er heller ikke tillatt, etter klokken 15 torsdag 26. mars.

Bålforbudet gjelder alle Rogaland brann og redning (RBR) IKS sine eierkommuner: Gjesdal, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Sandnes, Stavanger, Strand, Klepp og Time. Hå kommune er ikke medlem.

Brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud oppgir to grunner til forbudet:

  • Det er nå så tørt at meteorologene har sendt ut gult varsel om økt skogbrannfare i Rogaland.
  • I tillegg må RBR gjøre det de kan for å opprettholde beredskapen under koronaepidemien

Tjuvstarter generelt bålforbud

Vanligvis gjelder det generelle bålforbudet fra og med 15. april til 15. september, hvert år. Forbudet gjelder over hele landet. I denne perioden er det ikke tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark.

For ordens skyld:

Brann- og redningssjefen er gitt hjemmel til å innføre forbudet gjennom brann – og eksplosjonsvernloven paragraf 5 (Alminnelige plikter), samt forskrift om brannforebygging paragraf 3 (Generelle krav til aktsomhet).

Artikkeltags