Innkøyringsproblem på Forus gir kraftig auke i renovasjonsgebyret i Klepp

Som ein del av budsjettarbeidet for 2021 er det lagt inn ein auke i renovasjonsgebyret på 22,8 prosent.