Målet var å samle inn 3000 kroner til Dyrebeskyttelsen, men disse jentene klarte et mye høyere beløp

Etter ett år med salg av boller, saft og kaffe, panting av flasker og utført husarbeid, ble sluttsummen hele 6082 kroner som ble overrakt Dyrebeskyttelsen etter sommerferien.