Institusjonstenestene i Klepp får kritikk: – Grunnen til at det ikkje har oppstått ein alvorleg situasjon, er lojale og flinke tilsette som strekk seg langt

I mange tilfelle får ikkje kommunen nok tid eller informasjon om pasientane når dei blir skrivne ut frå sjukehus, heiter det i rapporten om institusjonstenesta i Klepp.