I fjor reiste rekordmange 80 millioner med tog i Norge. Bane Nor melder om «eventyrlig passasjervekst på jernbanen».

– Det er fantastisk å se den kraftige passasjerveksten. Det viser at satsingen på jernbane gir resultater, uttaler konserndirektør for Kunde og trafikk, Bjørn Kristiansen, i en pressemelding.

Her er veksten størst

Totalt har SSB registrert 80.402.213. passjerreiser i fjor. Til sammenligning var tallet i 2012 nesten 63 millioner.

Fra 2018 til 2019 økte passasjertalet økte med nesten 2,7 millioner. Det er særlig tre togmarkeder som har opplevd stor vekst det siste året: Vestfoldbanen (med Drammenbanen), Jærbanen og Gjøvikbanen.

– Disse tre står for nesten hele passasjerøkningen det siste året. En del av forklaringen er at vi har fått til enda flere rushtidsavganger og så tror jeg at den pågående satsingen og investeringene på disse banestrekningene gir positiv stemning og nye kunder, sier Bjørn Kristiansen i pressemeldingen.

Jærbanen: «Stavanger-områdets metro»

Jærbanen er det nest største togmarkedet i Norge, etter lokaltrafikken i Oslo-området. Rundt 700.000 flere passasjerer tok Jærbanen i 2019 sammenlignet med året før, totalt fem milloner passasjerer.

I og mellom byene Egersund, Bryne, Sandnes og Stavanger ligger boligområder og arbeidsplasser ved jernbanestasjonene som perler på en snor. Det har vært stor byutviklingsaktivitet på disse knutepunktene og et takstsamarbeid med kollektivtrafikkselskapet til Rogaland fylkeskommune. Det har gitt stor passasjervekst, skriver Bane NOR.

Bane NOR

  • Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.
  • Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.
  • Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.
  • Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.