I 2020 vil Bane Nor krevja betaling for bilparkering ved fire jærstasjonar, men lovar ingen støtte til sykkelhotell

Betalt bilparkering blir den nye normalen for togreisande frå Nærbø, Bryne, Klepp stasjon og Øksnevad. Bane Nor Eiendom spanderer ikkje hotellfasilitetar for sykkel av den grunn.