Velger buss framfor bane

Av

Kun Venstre stemte for bybane. Politikerflertallet i Klepp ønsker seg heller flere bussavganger.