Busskort gjev billegare tog

Av

Er du togpendlar, er det 
billegare å bruka Kolumbus-
kort enn NSB-kort.