Togpendlarane får ei trong veke

Av

Problema på Sørlandsbanen gjer at to togsett ikkje kjem seg fram til Jærbanen. Dermed blir kapasiteten redusert.