Jernbaneverket tilrår dobbeltspor

Av

Tidlegare har Jernbaneverket anbefalt kryssingsspor på Jærbanen, men eit nytt reknestykke har endra saka.