Jærbladet 70 år: Sverre (94) hadde annonse i førsteutgaven