Jærbuer kan tenke selv

Av

– Borgli vegrer seg ikke for å maksimere folks frykt for å miste muligheter i anledning å fremme sitt definitive budskap.