I sommer ble det kjent at de tre jærkommunene Klepp, Time og Hå får hver sin dagsturhytte. En hytte du kan besøke når du er på tur. Dette er et prosjekt av Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

I Klepp skal hytta stå klar ved Steintangen ved Frøylandsvatnet i løpet av desember, til fri bruk for alle.

Nå lurer kommunen på hva hytta skal hete, og inviterer innbyggerne til å komme med forslag.

De ønsker at hytta skal ha et navn som er lett forståelig og fyller ett, eller flere av disse kriteriene:

  • Tilknytning til stedet
  • Tilknytning til landskapet
  • Tilknytning til lokale stedsnavn i nærheten
  • Tilknytning til historiske hendelser
  • Tilknytning til aktiviteter

Forslag sendes kommunen innen 21. september.

Klepp vil trekke ut ti vinnere blant forslagene som får en termos i premie.

Time følger etter

I løpet av helga har Time kommune sett til Klepp, og vil gjøre det samme - få innspill på navn. Hytta vil bli plassert på Njåfjell.

Kommunen ønsker at navnet på hytta skal være lett forståelig og at det har tilknytning til stedet, landskapet og/eller lokale stedsnavn i nærheten.

Time gjør også som Klepp; premierer gode forslag. De vil trekke ut ti vinnere blant forslagene som får kinobilletter.

Forslag må sendes kommunen via dette skjemaet innen 26. september.