-Det er et imponerende arbeid Jæren Friluftsråd har gjort med å sikre fyret til allmenn bruk og sett det i stand til et kystopplevelsessenter med undervisningsopplegg for barn og unge, åpen dagsturhytte og overnattingsdel i den tidligere assistentboligen, sa styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Ane Mari Braut Nese under prisutdelingen.

Med kåringen følger også 10 000 kroner i premiepenger.

De andre som var nominert til prisen var: Midt-Agder friluftsråd, Midt-Troms friluftsråd og Ishavskysten friluftsråd

I pressemeldingen fra Friluftsrådenes Landsforbund heter det:

«Avtalen om å overta fyret til allmenne friluftslivsformål og gjennomslaget for spillemidler til overnattingsdelen, er seire som alle som tilrettelegger for friluftsliv langs kysten drar nytte av.»