Jæren friluftsråd om gjerdet på Holmestø: – Fra et friluft- og landbruksperspektiv er dette en veldig god løsning

– Vi har i samarbeid med Fylkesmannen hjulpet til med å sette opp gjerdet for å sikre fri ferdsel for friluftsfolk, sier Øystein Dahle, daglig leder i Jæren friluftsråd.