Lettere for strandgjester å lette på trykket

Av

Nasjonal turistveg Jæren får til høsten nytt servicebygg på Orrestranda, like ved Friluftshuset.