Skogeigarar vil selja 200 aksjar

Av

Etter nederlaget i generalforsamlinga, legg aksjonærar aksjar ut for sal for å få det som dei vil.