Langt færre arbeidsrettssaker i 2017

Av

Stavangeradvokat mener at flinkere arbeidsgivere og bedre tider fører til at færre arbeidsrettssaker kommer for retten.