Bonde dømt til å stå ved plog-kjøp

Kjøper og selger er svært uenige om hva som ble avtalt. Nå må jærbonden betale for plogen.