Kvia må betale en halv million til underleverandør

Det ble aldri skrevet formell kontrakt på jobben. Nå har Nærbø-entreprenøren tapt tvisten om forståelsen av avtalen.