To barn har levd under det retten kallar eit fryktregime. Nå er foreldra dømt.

Foreldra må betala til saman 90.000 kroner i erstatning til ungane.