Søkjer etter folk som vil dømma sine likemenn

Hå kommune treng meddommarar til Jæren tingrett, Gulating lagmannsrett og jordskifteretten.