Utsette lokale gjødselreglar

Av

– Det er meiningslaust å vedta lokale reglar no, når dei nasjonale snart kjem på høyring, seier Olav Røysland (H).