Jæren kan få forbod mot haustgjødsling

Av

Jæren vannområde har bedt åtte kommunar om å vedta felles reglar, der gjødsling etter 1. september i utgangspunktet blir forbode.