Investeringsvilje blant jærbøndene

Av

Stadig flere bønder på Jæren går over til løsdriftfjøs. Dette fører til mer nybygging enn på lenge.