Ilddåp for landbruksministeren på Jæren i går kveld

Av

Ministeren ble presentert som odelsgutt. Han er faglært kjøttskjærer, og har jobbet for både Gilde og Nortura. Det ble sagt at han er en kløpper med gjeterhund, men hva synes bøndene på Jæren om den nye landbruks- og matministeren?