Mattilsynet oppdaget 17 dyrehold med alvorlig vanskjøtsel i 2018

Av

Mattilsynet Region sør og vest fant regelbrudd i 818 av 2090 undersøkte dyrehold.