Jærkysten blir marint verneområde

Av

Sandbotnen og rullesteinen i sjøen langs Jærkysten skal passast ekstra godt på i framtida.