Vil sløyfa mobilitetssatsing sør for Sandnes

Av

Fylkesrådmannen føreslår å stryka ein årleg tiltakspost på 4 millionar kroner for mobilitetstiltak utanom Stavanger og Sandnes, frå Kolumbus sitt budsjettforslag.