Mange vegar på Jæren får nye nummer

Av

Samanslåinga av fylke fører til mange nye vegnummer på Jæren. Berre fylkesvegane 44, 504, 505, 506 og 507 held fram med same nummer som i dag.