Jærhagen vil tilby vaskehall og skifting av bilglas, Arbeidstilsynet varslar avslag

Jærhagen søkjer om å få laga utleigelokale for Hurtigruta Carglass i ein del av dagens parkeringshus.