Jærkommunane vil ha nytt næringspolitisk samarbeid når Greater Stavanger avviklast

Eit samstemt Jærråd etterlyste samarbeid på tvers av kommunegrensene for å styrke næringslivet.