Både Hå, Klepp og Time er i gang med å sette dose fire av koronavaksinen.

En fjerde dose er enn så lenge forbeholdt mennesker med konkrete sykdommer, nedsatt immunforsvar, eller de som går på spesielle medisiner (se faktaboks). Det er fordi disse gruppene generelt responderer dårligere på vaksiner, sammenliknet med friske personer. De har også en høyere risiko for å bli alvorlig syke ved smitte.

– De som er i den kategorien, og som fikk dose tre før andre allerede i høst, har fått tilbudet om fjerde dose på SMS, opplyser kommuneoverlege i Hå, Gerd Signy Omland.

Det skal gå minst tre måneder fra dose tre til dose fire eventuelt settes. Kommuneoverlegen har ikke de konkrete tallene på hvor mange som har fått tilbud om dose fire, men sier det er snakk om maks et «par hundre»

– Blir det vanskeligere å få folk til å ta vaksiner for hvert intervall?

– Det er logisk at de med redusert immunforsvar skal få den fjerde dosen, så vi opplever ikke det som spesielt vanskelig. Men all vaksinering er et tilbud, og våres jobb er å legge til rette for vaksinering. Vi håper de som kan ta fjerde dosen, tar den, og det erfarer vi også at de gjør, sier Omland.

– Foreløpig ser vi ikke tegn til det. Vi har enormt med timebestillinger, og folk følger kontinuerlig opp med den neste dosen. Vi er blant regionene som fikk vaksinene litt senere på grunn av utleveringene, så på vaksinasjonen ligger vi hele veien litt bak Oslo til sammenlikning som fikk dosene før oss. Det har tatt litt tid før folk har kunnet ta sin neste dose, men vi opplever stor pågang, sier kommunalsjef omsorg i Time, Brit Ellinor Scott, som svarer på vegne av Time kommune.

Dato for når den første fjerdedosen ble satt i de ulike kommunene varierer, men begge kommunene sier det har vært rundt årsskiftet. Første fjerdedose i Klepp ble satt 30. desember. Time har ikke oversikt over hvor mange som har tatt fjerdedose på nåværende tidspunkt. I Klepp har fem personer tatt dose fire.

I motsetning til Hå kommune, må innbyggerne i Time og Klepp som skal ta fjerdedose, selv gi beskjed om dette.

– De kan ringe vaksinetelefonene, eller bestille time på nett, sier Scott.