Knapt fleirtal i Time for å få jærlinja utgreidd

Av

Med fem mot fire stemmer går formannskapet i Time inn for at alternativet med E39 over Høg-Jæren blir utgreidd.